top of page

Cynllun Campfa Iau
Yng Nghanolfan Ffitrwydd Brunel

Yng Nghanolfan Ffitrwydd Brunel rydym yn cynnig cynllun Campfa Iau i blant 8 i 14 oed. Mae'r cynllun Campfa Iau yn cynnig sesiynau 'Campfa Iau' a 'Chylchedau Iau'. Mae ein cynllun nawr yn cael ei gynnig bob dydd trwy gydol yr wythnos!

 

Gall plant iau ymuno fel Aelodau Misol gyda BFC

am gyn lleied â £17.50 y mis!

Mae yna hefyd opsiwn Talu Wrth Fynd am £6.00

fesul ymweliad, neu £200.00 am Aelodaeth Flynyddol.

bottom of page