top of page
Wedi'i ddiweddaru Medi 2023
csc.jpg

Dosbarthiadau Ffitrwydd Yng Nghanolfan Ffitrwydd Brunel

Bydd ein hamserlen ddosbarth gynhwysfawr yn helpu i wella'ch ffitrwydd, rhoi hwb i'ch cymhelliant a darparu her ffitrwydd ddeniadol.

 

Mae ein dosbarthiadau wedi'u strwythuro'n strategol i ddarparu ar gyfer lluosog

oedrannau, galluoedd a phrofiad hyfforddi.

yn

Yn BFC, rydym yn ymfalchïo yn yr amgylchedd tîm y mae ein hyfforddwyr yn ei greu yn ein dosbarthiadau. Felly, os ydych chi'n chwilio am ffordd hwyliog a gwerth chweil i ymarfer, dewch i un o'n dosbarthiadau a gwneud ffrindiau i chi ar hyd y ffordd wrth i chi weithio tuag at gyflawni eich nodau!

yn

Mae dosbarthiadau yn gynhwysol yn ein cynigion aelodaeth!

Wedi'i ddiweddaru Medi 2021
bottom of page