top of page

Acerca de

Resistance_edited.jpg

Polisi Preifatrwydd

Ymgysylltu Cymunedol Gweithgar CYF.
Polisi Preifatrwydd (2018)

Rhagymadrodd

 

Mae Active Community Engagement Ltd yn rheoli nifer o gyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, lle rydym yn llogi gofod i glybiau chwaraeon a chlybiau eraill ac yn darparu hyfforddiant ar gyfer chwaraeon, ffitrwydd a gymnasteg i unigolion o bob oed.

 

Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw cronfa ddata o fanylion cwsmeriaid, gan gynnwys:

• Enw

• Cyfeiriad

• Oedran

• Rhif Ffôn Cyswllt

• Cyfeiriad ebost

• Lefel Sgil Gweithgaredd Hyfforddedig Penodol

• Lle Mae Clwb Neu Hyfforddwyr Unigol Danau, Rydym yn Cadw Eu Rhif DBS, Er Nad Ydym Yn Cadw Copi O'u Ffurflen DBS         Ar Ffeil.

 

Polisi Preifatrwydd ACE Ltd:

• Nid ydym yn casglu nac yn cadw unrhyw ddata gan gwsmeriaid neu unigolion sy'n cyrchu ein gwefannau.

• Lle rydym yn cadw data cwsmeriaid a chlybiau yn ein safleoedd hamdden, nid ydym byth yn trosglwyddo unrhyw ran o'r wybodaeth hon i unrhyw gwmni neu unigolion trydydd parti.

• Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth am gerdyn credyd, cerdyn debyd na thalu ar ffeil, ar gyfrifiadur nac ar bapur.

• Cedwir yr holl wybodaeth sy'n cynnwys manylion personol unrhyw aelod o staff, clwb, llogwr neu gwsmer mewn cypyrddau ffeilio dan glo, a dim ond rheolwyr awdurdodedig sy'n gallu cael mynediad iddynt.

bottom of page