top of page

Acerca de

Resistance_edited.jpg

Polityka prywatności

Aktywne zaangażowanie społeczności LTD.
Polityka prywatności (2018)

Wstęp

 

Active Community Engagement Ltd zarządza szeregiem obiektów sportowych i fitness, w których wynajmujemy przestrzeń klubom sportowym i innym oraz zapewniamy coaching w zakresie sportu, fitness i gimnastyki osobom w każdym wieku.

 

Wymaga to od nas utrzymywania bazy danych zawierającej dane klientów, w tym:

• Nazwa

• Adres

• Wiek

• Telefoniczny numer kontaktowy

• Adres e-mail

• Poziom umiejętności konkretnego działania coachingowego

• W przypadku, gdy klub lub indywidualni trenerzy są nieletni, zachowujemy ich numer DBS, chociaż nie przechowujemy kopii ich DBS       Formularz na Fiile.

 

Polityka prywatności ACE Ltd:

• Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych od klientów ani osób fizycznych korzystających z naszych stron internetowych.

• Jeżeli przechowujemy dane klientów i klubów w naszych obiektach rekreacyjnych, nigdy nie przekazujemy takich informacji żadnym firmom ani osobom trzecim.

• Nie przechowujemy żadnych informacji o kartach kredytowych, debetowych ani płatnościach w aktach, na komputerze ani na papierze.

• Wszystkie informacje zawierające dane osobowe każdego członka personelu, klubu, najemcy lub klienta są przechowywane w zamkniętych szafach na dokumenty, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni menadżerowie.

bottom of page